Hem nyheter gården intresseförening kontakt
Priser Bokningar Hitta dit Inre galleri Yttre galleri Bagarstugan

Lingarögården kan även du hyra.

2020 års priser

Priser icke medlemar

per dygn

Hela huset

2 500 kr

Kök och sal

1 500 kr

Bara kök

   400 kr

Bagarstugan

   300 kr

Priser medlemar

per dygn

Hela huset

   700 kr

Kök och sal

   400 kr

Bara kök

   150 kr

Bagarstugan

    50 kr

Städning

Ombesörjes av hyrestagaren.

Kontonr

BG: 5367-1855